Huisregels

Wij vragen uw medewerking met betrekking tot de volgende punten:

Algemeen

  1. Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen én volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren.
  2. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden én om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Afspraken

  1. Meldt u zich 5-10 minuten vóór aanvang van uw afspraak aan de balie.
  2. Indien u verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden.
  3. Indien u uw afspraak bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  4. Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk op de vrijdag ervoor om 11.00u geannuleerd dienen te zijn.
  5. Het annuleren of verzetten van afspraken kan alleen telefonisch, bij annuleringen per e-mail kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden.
  6. De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering.
  7. Indien u aan ons uw e-mailadres/mobielnummer heeft doorgegeven, ontvangt u in principe in de week voorafgaand aan uw afspraak een geautomatiseerde afspraakherinnering per e-mail en 1 dag van te voren een SMS.
  8. Het niet ontvangen van een afspraakherinnering per e-mail / SMS betekent niet dat uw afspraak geen doorgang vindt; neemt u bij twijfel contact met ons op.

Juiste gegevens

Geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnumer(s), e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door.

Tandartsen Noordereiland is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Nota’s
Sinds oktober 2019 verzorgt Infomedics onze nota’s. Via Infomedics bieden wij u de volgende mogelijkheden:

– Nota digitaal inzien
– Adreswijziging doorgeven
– Uitstel van betaling aanvragen
– Betalingsregeling treffen